تبلیغات

Cross point

منظور از کراس پوینت نقطه‎ای است که در آن نقطه دو خط متعامد هم‎دیگر را قطع می‎کنند. این واژه بیشتر در مورد ساختار آرایه‎های حافظه استفاده می‎شود و آدرس‎دهی به هر سلول حافظه را آسان می‎کند. این واژه معادلی فارسی ندارد و نزدیک‎ترین معادل آن‎را میتوان واژه‎ی "نقطه صلیبی" دانست. نمونه‎ای از این ساختار در شکل زیر نشان داده شده است.

cross point

Merry Christmas1392/10/11


Happy New Year
2014


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------How Islam calmed rugby's wild boy


cnn.com 

اسلام آوردن و آرامش بازیکن راگبی معروف نیوزلندی؛ Sonny Bill Williams

6 آذر است. شبکه ی تلوزیونی Cable News Network ) CNN ) در صفحه ی اول  وبگاهش در مورد اسلام آوردن یکی از قهرمانان ورزشی نیوزلند بنام Sonny Bill Williams پرداخته است. نحوه ی آشنایی این بازیکن با اسلام توسط  خانواده ای تونسی در جنوب فرانسه بوده است. او از اسلام بعنوان علت خوشحالی و نشاطش در این روزها نام می برد و آن را علت پیشرفت و رضایت مندی اش می داند.